Condiții generale de afaceri ale BERGAMIA NATURALIS SRL pe www.despreuleiuriesentiale.com

Definiții

În prezentele Condiții Generale de Afaceri, denumite în continuare ”Condiții generale”, termenii definiți vor avea următoarele înțelesuri:

SC Bergamia Naturalis SRL sau Furnizor sau Operator de date personale – persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în județul Harghita, Str. Iancu de Hunedoara nr. 29 ap. 4, localitatea Miercurea Ciuc, România înmatriculată la Registrul Comerțului Harghita sub nr. J19/324/2014, având CUI 33792594.

Client – persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani/ persoană juridică sau orice entitate juridică care (i) accesează Magazinul Online Endivia sau (îi) își face un cont în Magazinul Online și efectuează o comandă.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Client prin care Clientul transmite Furnizorului, prin intermediul Magazinului Online, intenția sa de a achiziționa produse din Magazinul Online.

Cont – secțiunea din Magazinul Online ce se poate accesa cu ajutorul unei adrese de e-mail și unei parole care permite Clientului formarea și transmiterea unei comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Magazinul Online (comenzi, facturi fiscale, etc.).

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Furnizor și Client, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Clientului.

Conținut
include următoarele:

toate informațiile de pe site-ul www.despreuleiuriesentiale.com și din Magazinul Online care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, inclusiv, fără a se limita la texte, imagini, înregistrări video, înregistrări audio, texte, desene, etc. în afară de partea care aparține WordPress și Woocommerce;

conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Furnizor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil.

Furnizor – SC Bergamia Naturalis SRL

Magazin Online – webshopul de tip Woocommerce instalat pe www.despreuleiuriesentiale.com care asigura comunicarea comenzilor de catre Client spre Furnizor

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs de către Furnizor Clientului, indiferent de modalitatea de plată și livrare.

 1. Generalități
 • Pagina de web www.despreuleiuriesentiale.com este operat de societatea SC Bergamia Naturalis SRL, în condiții de confidențialitate și de securitate.
 • Toate vânzările efectuate către Clienți de societatea SC Bergamia Naturalis SRL prin Magazinul Online au loc exclusiv în baza prezentelor Condiții Generale.
 • Pentru a beneficia de facilitățile Magazinului Online, inclusiv pentru a-l accesa, dumneavoastră, în calitate de Client, trebuie să citiți și să acceptați regulile prevăzute în prezentele Condiții Generale. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din condițiile prevăzute aici, vă rugăm să nu utilizați Magazinul Online. Prin accesarea Magazinului Online, dumneavoastră, în calitate de client vă exprimați consimțământul privind prezentele Condiții Generale și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute mai jos, pe care se presupune și se prezumă că le-ați citit si parcurs cu atenție.
 • In conformitate cu art. 41 din Noul Cod Civil, copiilor în vârstă de până la 18 ani nu le este permisă achiziționarea de produse sau servicii din Magazinul Online, având în vedere faptul că prestarea/livrarea nu se fac la data încheierii achiziției.
 • Prin acceptarea acestor Condiții Generale de Afaceri, confirmați că sunteți consumator, că aveți cel puțin 18 ani și că sunteți apt din punct de vedere legal pentru a încheia contracte obligatorii în numele dvs. și că toate datele furnizate și necesare pentru achiziționare sunt corecte, complete și adevărate în momentul în care plasați comanda.
 • Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor disponibile în Magazinul Online (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / texte, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Furnizorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 • Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
 • Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc prezentele Condiții Generale ale Magazinului Online în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Magazinului Online, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
 • Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Condițiilor Generale și/sau a versiunilor actualizate ale Condițiilor Generale.
 • Prezentele Condiții Generale pot fi modificate oricând de către SC Bergamia Naturalis SRL, acestea fiind opozabile Clienților de la data afișării în Magazinul Online. Acceptarea Condițiilor Generale se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Magazinul Online și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți pentru produsele comandate.
 1. Instanța competentă și dreptul aplicabil
 • Locul de prestare se stabilește din natura obligației contractuale și este astfel adresa fizică semnalată de Client la trimiterea Comenzii. Locul de plată este de asemenea adresa la care a comandat Clientul produsele prin metoda plății ramburs la curier.
 • Legea aplicabilă contractului încheiat între SC Bergamia Naturalis SRL și dumneavoastră este legea română.
 • In toate cazurile, inclusiv în cazul în care nu aveți domiciliul/sediul în România/alt stat membru UE sau nu aveți calitatea de consumator (sunteți companie, PFA sau alt tip de afacere) sau v-ați mutat domiciliul stabil după intrarea în vigoare a acestor condiții generale de afaceri sau domiciliul dumneavoastră obișnuit nu este cunoscut în momentul introducerii unei acțiuni, sunteți de acord că forul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile ce provin din sau se nasc în legătură cu prezentul contract este la sediul social al SC Bergamia Naturalis SRL din Miercurea Ciuc, România.
 1. Comanda și încheierea contractului
 • Ofertele Magazinului Online pe internet nu constituie încă o ofertă cu forță juridică obligatorie, ci doar o invitație către client de a comanda în Magazinul Online articolele noastre, deci de a face o ofertă de cumpărare.
 • Pentru motive justificate SC Bergamia Naturalis SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului în Magazinul Online, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel SC Bergamia Naturalis SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al SC Bergamia Naturalis SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.
 • SC Bergamia Naturalis SRL își rezervă dreptul de a cere clienților introducerea manuală a unor coduri de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Magazinului Online.
 • În Magazinul Online clientul poate, prin selectarea butonului ”Adaugă în coș”, să aleagă anumite produse pentru comandă și, dacă este necesar, să corecteze informațiile prin selectarea diferitelor butoane pe pagina ”Coș de cumpărături”. Cu un clic pe butonul ”Mergi la casă” clientul ajunge în procesul de plată. Aici clientul își poate introduce adresa de livrare, adresa de facturare și să selecteze modalitatea de plată. Pe ultima pagină din procesul de comandă clientul mai primește încă odată cuprinsul comenzii cu articolele selectate, adresa de facturare, precum și modalitatea de livrare și de plată. În acest cuprins clientul mai poate face încă odată modificări, după care trebuie să confirme că a citit Condițiile Generale ale SC Bergamia Naturalis SRL. In ceea ce privește contractul de cumpărare al unor produse, exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului final prin apăsarea butonului ”Plasează comanda” dă naștere unei oferte de cumpărare efectuate de dumneavoastră către societatea ce administrează Magazinul Online, având ca obiect furnizarea unor produse, conform prezentelor Condiții Generale ale Magazinului Online. Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dvs. de plată. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda.
 • După finalizarea comenzii, adică după apăsarea butonului ”Plasează comanda”, Clientul nu mai are dreptul de a modifica comanda nici prin trimiterea unui e-mail Magazinului Online, nici prin apelarea Serviciului Clienți. Singura posibilitate de modificare a comenzii este refuzarea produsului nedorit prin trimiterea unui email la adresa de contact furnizată de Operator pe pagina Despre noi în care anunță anularea comenzii, dacă Clientul a comandat în exces; respectiv plasarea unei comenzi noi, dacă a uitat să includă vreun produs în comanda deja finalizată. În aceste cazuri Magazinul Online își rezervă dreptul de a refuza comenzile ulterioare plasate de un astfel de client.
 • SC Bergamia Naturalis SRL poate anula comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
  • datele furnizate de către client în Magazinul Online sunt incomplete și/sau incorecte;
  • nerespectarea prezentelor Condiții Generale (cu excepția cazurilor de nerespectare minoră);
  • activitatea Clientului din Magazinul Online provoacă sau poate provoca prejudicii de orice fel pentru SC Bergamia Naturalis SRL, afiliații sau furnizorii noștri; fraudă și alte motive prevăzute de lege.
 • După ce Clientul a transmis comanda, Magazinul Online notifică Clientului detaliile comenzii. Notificarea primită de către Client, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (afișare sau e-mail).
 • SC Bergamia Naturalis SRL va trimite Clientului un e-mail în care sunt cuprinse toate detaliile Comenzii precum și confirmarea acceptării Comenzii de către SC Bergamia Naturalis SRL. Contractul se consideră încheiat între Client și SC Bergamia Naturalis SRL în momentul primirii de către Client, prin intermediul poștei electronice, a notificării de acceptare și expediere a Comenzii.
 • Comandarea unor produse din Magazinul Online nu oferă garanția disponibilității produselor la orice dată, ci vă dă dreptul să fiți deserviți cu aceste produse în limita stocului disponibil, respectiv să vă rezervați rândul pentru primirea acestora în momentul intrării unor produse similare noi în Magazinul Online! În asemenea cazuri SC Bergamia Naturalis SRL vă va trimite o notificare în privința produselor epuizate și data probabilă a reînnoirii stocului. După primirea notificării, dvs. Aveți dreptul să renunțați la acel produs, trimițând un e-mail în acest sens la contact@despreuleiuriesentiale.com precizând dacă renunțați la toată comanda sau numai la produsul lipsă sau dacă doriți să primiți comanda numai după ce s-a suplinit în stoc produsul epuizat la momentul comenzii, în termen de 24 ore de la primirea notificării. În cazul în care dvs. nu răspundeți notificării în termenul precizat mai sus, se va considera că doriți să renunțați la comandă.
 • SC Bergamia Naturalis SRL prin Magazinul Online are dreptul de a stabili orice prețuri pentru produsele sale, prețurile actuale fiind afișate întotdeauna în Magazinul Online în secțiunea destinată produsului respectiv, semnalată univoc. Magazinul Online își rezervă dreptul de a vinde orice produs la un anumit preț până la limita stocului disponibil.
 1. Livrarea
 • Furnizăm produse comandate prin intermediul Magazinului Online numai persoanelor fizice/consumatorilor finali cu o adresă de expediere pe teritoriul României.
 • Magazinul Online livrează produsele doar după plasarea unei Comenzi din partea Clientului și după confirmarea acceptării Comenzii de către SC Bergamia Naturalis SRL. Livrarea produselor se face în termen de 3 zile lucrătoare, dacă produsele comandate sunt pe stoc, respectiv 8-10 zile dacă produsele nu sunt pe stoc. După plasarea Comenzii, Clientul va fi informat în privința stării stocului referitor la produsele comandate și va avea posibilitatea de a accepta sau refuza livrarea produselor în termenul semnalat de Furnizor. La livrarea produselor se va accepta ca tolerabil o întârziere de 48 de ore după încheierea intervalului de timp semnalat de Furnizor pentru livrarea produselor. În cazul în care Magazinul Online livrează produsele cu o întârziere mai mare, Clientul are dreptul de a renunța la Comandă. În cazul în care Clientul nu se află la adresa unde a cerut livrarea în momentul în care Serviciul de curierat al Furnizorului face livrarea, comanda sa va fi returnată la Furnizor care la cererea Clientului îl va mai trimite odată cu condiția achitării integrale a costurilor de livrare inițiale. SC Bergamia Naturalis SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului de a efectua Comenzi în cazul în care un Client plasează o Comandă și nu este prezent la adresa de livrare pentru a prelua trimiterea de la Curier.
 • Magazinul Online își rezervă dreptul de a limita în mod individual cantitățile pe care le poate comanda Clientul sau pentru care Magazinul Online acceptă o comandă, inclusiv cantitățile rezonabile pentru utilizarea de către un consumator final și/sau de a restricționa sau exclude în mod individual livrarea sau prestarea serviciului către Client și/sau de a restricționa sau exclude în mod individual unele dintre metode de plată disponibile pentru Client și/sau de a restricționa sau exclude (în măsura permisă de lege) contul Clientului, inclusiv, dar fără a se limita la motive legate de comportamentul sau activitatea pe care a avut-o în Magazinul Online, în cazul în care accesul la sau existența contului Clientului sau acest comportament ar putea dăuna SC Bergamia Naturalis SRL în orice fel sau dacă SC Bergamia Naturalis SRL constată existenta unor nereguli și/sau încălcări ale oricăror dispoziții ale termenilor și condițiilor sale. În acest caz, vă puteți adresa Serviciului Clienți la datele de contact indicate în Magazinul Online pentru mai multe informații despre decizia sau acțiunea SC Bergamia Naturalis SRL.
 1. Plata
 • Toate prețurile sunt prețuri finale și includ cota de TVA legală. Sunt valabile prețurile din Magazinul Online afișate în momentul Comenzii.
 • Plata Comenzii se face prin numerar sau prin POS mobil cu card la Curier la adresa de livrare semnalată de Client sau la sediul Serviciului de curierat.
 • Datele cardului de plată utilizat de Client nu vor fi stocate de către SC Bergamia Naturalis SRL și nici de către procesatorul de plăți prin POS.
 • In anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.
 • Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul este sfătuit să nu rămână logat în Magazinul Online și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale). Este recomandat ca parola să nu conțină date personale aparținând Clientului și sau membrilor familiei acestuia, date personale din cele care au fost anterior făcute publice de Client, în mediul online/pe internet.
 • Până la plata integrală, produsele rămân proprietatea societății SC Bergamia Naturalis SRL.
 • SC Bergamia Naturalis SRL va emite către Client o factură pentru produsele cumpărate. Clientul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare. Factura se emite și se transmite Clientului în format electronic. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a verifica informațiile aferente fiecărei Comenzi.
 • În cazul plăților cu card prin POS, SC Bergamia Naturalis SRL nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun cost suplimentar suportat de Client, inclusiv, fără a se limita la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de RON.
 1. Dreptul de retragere
 • Clienții care au și calitatea de consumator au dreptul legal de retragere din contractul încheiat cu SC Bergamia Naturalis SRL în condițiile legii.
 • Dreptul de retragere se va exercita astfel:
 • În momentul livrării produselor comandate Clientul are obligația de a verifica marfa primită după preluarea pachetului de la Curier. După preluare și achitarea sumei ramburs datorate, are dreptul de a decide dacă acceptă sau refuză marfa. Dacă se decide să refuze marfa, Clientul va scrie o sesizare în scris în acest sens la adresa contact@despreuleiuriesentiale.com și trimite pe propria cheltuială înapoi marfa primită. După primirea mărfii intact, Bergamia Naturalis Srl îi va vira înapoi într-un cont semnalat de Client contravaloarea produselor comandate, mai puțin taxa de livrare achitată Curierului. Refuzarea mărfii prin email înseamnă implicit retragerea din contractul încheiat cu SC Bergamia Naturalis SRL prin Magazinul Online.
 • Clientul se poate retrage din contract și prin anularea comenzii plasate înaintea confirmării de către Bergamia Naturalis Srl a acceptării comenzii. În cazul în care Clientul va anula comanda după acest moment, el are opțiunea de a refuza preluarea comenzii de la Curier. În cazul unei astfel de anulări, Bergamia Naturalis Srl își rezervă dreptul de a refuza comenzi ulterioare de la acest Client și de a șterge contul acestuia. Clientul își poate exercita dreptul de retragere informând Magazinul Online de decizia sa printr-un email trimis la contact@despreuleiuriesentiale.com, utilizând o declarație neechivocă. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de confirmarea acceptării comenzii de către Furnizor.
 • Clientul nu are drept de retragere din Contract în următoarele situații:
  • A deschis deja produsele;
  • a consumat deja total sau parțial produsele;
  • alte situații prevăzute de lege.
 1. Răspunderea pentru defecte. Garanție
 • Toate produsele comercializate de SC Bergamia Naturalis SRL beneficiază de garanția prevăzută de lege.
 1. Reduceri de preț
 • Putem acorda reduceri de preț pentru produsele achiziționate de pe Site-ul nostru în conformitate cu regulile stabilite privind reducerile. Regulile aplicabile pentru reduceri sunt disponibile la locul în care reducerile sunt afișate. Reducerile pot fi asigurate în diferite forme (e.g. promoții, reduceri de fidelitate, acordate individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau chestionar). Nu aveți dreptul la o reducere dacă reducerea nu a fost determinată de către noi sau în cazul în care comanda dvs. nu este conformă regulilor privind reducerile.
 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC Bergamia Naturalis SRLare obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
 • SC Bergamia Naturalis SRL, în calitate de Operator de date personale, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, în mod direct, prin mijloce mixte, în conformitate cu prezentele Condiții Generale, fiind operator scutit de la obligația de notificare pentru prelucrarea datelor în scopul furnizării de produse, inclusiv pentru contractare și facturare, potrivit Deciziei președintelui A.N.S.P.D.C.P. nr. 200/2015.
 • SC Bergamia Naturalis SRL este operator de date personale înscris în Registrul general de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 37012, pentru prelucrarea datelor personale, prin mijloace mixte,  în scopuri de reclamă, marketing și publicitate.
 • La momentul furnizării informațiilor și/sau a datelor personale, cu ocazia creării Contului, Clientul își exprimă acordul expres pentru ca datele cu caracter personal pe care le furnizează să fie colectate și ulterior prelucrate (stocate și utilizate) de către SC Bergamia Naturalis SRL, atât în scopul beneficierii de produsele achiziționate, cât și în scopuri de reclamă/marketing/publicitate.
 • Colectarea și prelucrarea datelor, inclusiv în mediul online se vor face întotdeauna în strictă conformitate cu prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.
 • Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal; confidențialitatea și securitatea datelor:•
  • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul și in conformitate cu prevederile legale. Prelucrarea datelor personale are loc potrivit Condițiilor Generale, cu respectarea legislației aplicabile și, atunci când este necesar, cu consimțământul expres și neechivoc al persoanei vizate, pentru acea prelucrare
  • Limitarea scopului. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri determinate, explicite și legitime.
  • Proporționalitatea. Datele personale prelucrate vor fi adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate și ulterior prelucrate;
  • Confidențialitatea. Regulamentul intern de organizare si funcționare al Operatorului conține reglementari cu privire la confidențialitatea informațiilor. Datele personale colectate și ulterior prelucrate vor fi tratate confidențial.
  • Măsurile tehnice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate.
 • In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Clientul are următoarele drepturi, în raport cu datele sale cu caracter personal prelucrate de Furnizor, în calitate de Operator de date personale:
  • dreptul de a obține de la SC Bergamia Naturalis SRL, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate;
  • dreptul de a obține de la SC Bergamia Naturalis SRL, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte, inclusiv notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite astfel de date, după caz;
  • dreptul de a obține de la SC Bergamia Naturalis SRL, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, inclusiv notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite astfel de date, după caz;
  • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
  • dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justiției și/sau autorității naționale de supraveghere pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care i-au fost încălcate.
 • Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră trebuie să întocmiți o cerere, în formă scrisă, datată și semnată și să o expediați pe adresa Magazinului Online: e-mail contact@despreuleiuriesentiale.com sau pe adresa fizică: Bergamia Naturalis SRL, Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 29 ap. 4. SC Bergamia Naturalis SRL va răspunde cererii dumneavoastră în termen de 15 zile.
 • Securitatea datelor cu caracter personal: Bergamia Naturalis SRL certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal. SC Bergamia Naturalis SRL utilizează metode și tehnologii de securitate adecvate, împreună cu politici aplicate salariaților si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. Accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens.
 1. NEWSLETTERE
  • În cazul în care vă exprimați acordul pentru primirea de newslettere de la Furnizor, acestea vor fi transmise fie direct de către Furnizor, fie prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Furnizor. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
 • Aveți dreptul de a renunța la primirea newslettere-lor de la Furnizor folosind link-ul special din cadrul acestora sau trimițând o solicitare la contact@despreuleiuriesentiale.com.
 1. Altele
  • În cazul în care Condițiile Generale devin, în totalitate sau parțial, nule, restul prevederilor contractuale își păstrează valabilitatea.

 

 

 

 

Scroll to Top
×

Bună!

Ai întrebări legate de MetaPWR sau vrei să cumperi kitul MetaPWR? Fă clic pe imaginea mea!

×